Pàgines legals

Avís legal

1. Titularitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), informem que aquesta plana web i el domini www.mascarpi.com pertanyen a Jaume Sendra Marlès (en endevant MAS CARPI), amb NIF 77783167L, amb domicili a Crta Les Ordes Km 3.6  43815 Aiguamúrcia (Tarragona).

2. Condicions d'ús

La utilització d’aquesta web està subjecta a les condicions d’ús següents. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els enllaços que conté, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

Mas Carpi es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals així com qualsevol altra condició o instruccions aplicables a aquest lloc web. Així mateix es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar aquest lloc web en qualsevol moment.

Aquest portal web conté materials preparats per Mas Carpi amb caràcter merament informatiu.

3. Responsabilitat sobre els contingents i enllaços

L’usuari utilitza aquest web sota la seva responsabilitat. Mas Carpi declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització del continguts de les seves pàgines.

Mas Carpi no es fa responsables dels errors o les omissions sobre els seus continguts que són merament informatius i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Mas Carpi no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Mas Carpi inclou enllaços que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. La seva finalitat és merament informativa. Mas Carpi no respondrà ni dels continguts, ni de l’estat d’aquests llocs, ni d’aquestes pàgines web, ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut i estructura d’aquesta pàgina web: Logotips, textos, fotografies, dissenys, les combinacions de colors, la forma de presentació dels continguts o altres elements està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial amb titularitat de Mas Carpi o de terceres persones amb qui Mas Carpi ha convingut el seu ús.

L’usuari es compromet a respectar aquests drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, titularitat de Mas Carpi.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o, en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Mas Carpi.

5. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol.

De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.

Política de privacitat

1. Privacidad de dades

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Mas Carpi informa als usuaris del seu lloc web, que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis de la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat de Mas Carpi, amb la finalitat de poder facilitar la nostra comunicació, confirmació de reserves, aclarir qualsevol dubte o consulta referent a la mateixa, agilitzant així i complint els compromisos establerts entre ambdues parts.

També, poden ser utilitzades per promocionar els nostre allotjament rural.

Informem que les seves dades les conservarem durant un període màxim de 5 anys i si no hi ha cap més contacte posterior, les esborrarem definitivament dels nostres fitxers.

Així mateix, Mas Carpi informa de la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, transparència, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió i limitació en el tractament segons es preveu a la norma, mitjançant un escrit a l’adreça: Carretera Les Ordes km 3,5 – 43815 Aiguamúrcia o al nostre correu electrònic: [email protected] . La sol·licitud ha de contenir el nom i els cognoms de l’usuari, el domicili a efectes de notificacions, la fotocòpia del document nacional d’identitat o el passaport, el contingut concret de la petició o el dret que s’exercita i la documentació, si s’escau.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Mas Carpi, aquest entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a Mas Carpi qualsevol variació i que Mas Carpi té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Abrir chat
Reserva o consulta disponibilidad
Hola👋
En què et podem ajudar?
Reserva, consulta disponibilitat o consulta'ns qualsevol cosa.